Om Klimatveckan

5 snabba frågor om LinTek Näringslivs klimatvecka

Q: Vad är Klimatveckan?

A: LinTeks Klimatvecka är en temavecka om hållbar utveckling, miljö och klimat som årligen anordnas på Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet genom studentkåren LinTek. 

Q: När är Klimatveckan?

A: I år kommer klimatveckan att arrangeras vecka 46.

Q: Vilka ska gå på Klimatveckan?

A: Klimatveckan är för alla som är intresserade av miljöfrågor och gästföreläsningar av dels forskare och dels näringslivet men framförallt för alla som vill delta i en rolig och lärorik vecka. Kort sagt är det en vecka för alla!

Q: Var kommer Klimatveckan att hållas?

A: Klimatveckan kommer att hålla till på Campus Valla i Linköping. Utanför sal C4 i Linköping kommer det att finnas en informationsdisk där vi kan svara på alla tänkbara frågor.

Q: Vem anordnar Klimatveckan?

A: Klimatveckan anordnas av LinTek Näringsliv som består av studenter som läser med teknisk inriktning vid Linköpings Universitet.