Swisslog

 

Om föreläsningen den 5 december 2016

”Miljö är en attityd, inte en avdelning”. 

Miljö- och energifrågor blir allt viktigare för företag och fokus på rent finansiella mål har gradvis kompletterats med fokus på verksamhetens inverkan på miljö och sociala aspekter.

Annika Johansson, Quality Manager på Swisslog, kommer prata om hur globala företag kan bidra till förändring genom ett aktivt miljöarbete med olika aktörer i värdekedjan från leverantörer till kund. Ett antal exempel kommer visas hur företag kan minska sin miljöpåverkan med enkla medel på ett kostnadseffektivt sätt.

Om Swisslog

Swisslog är ett globalt företag som tillverkar automatiserade logistiklösningar för lager, distributionscentraler och sjukhus. Vi är specialister inom branschspecifika lösningar och erbjuder ett brett spektrum av tjänster, system och produkter, från ren konsultverksamhet till uppbyggnad och drift av hela logistikfunktioner. Huvudkontoret ligger i Schweiz och koncernen omsätter ca 430 miljoner euro med ca 2200 anställda i 20 länder. Läs mer på www.swisslog.com.

På Swisslog i Boxholm är vi 150 anställda vilket gör vårt företag till en av ortens största arbetsgivare. Här designas, utvecklas och produceras staplingskranar (Vectura) samt transportörer (ProMove) ) inklusive PLC- och PC-baserade styrsystem. Produkterna installeras och idrifttas ute på site världen över. Omsättningen är ca 400 MSEK, varav mer än 90% exporteras globalt. 

Som medarbetare på Swisslog får man arbeta i internationell miljö samtidigt som man får ta del av det mindre företagets fördelar. Med större delen av produktionen i samma byggnad finns närheten till slutprodukten, vilket våra medarbetare ser som en stor vinst och bidrar till större effektivitet i arbetet. Vi arbetar projektorienterat där varje ny order innebär ett nytt kundspecifikt projekt med många olika yrkesroller i tätt samarbete, vilket gör att möjligheten till personlig utveckling är stor. 

Är du intresserad av våra produkter? Gå in på följande länkar:

http://www.youtube.com/watch?v=71gL1FF1H2E

http://www.youtube.com/watch?v=hnH4ElDXkOk