SSAB

 

Om föreläsningen den 8 december 2016

Stål är världens mest cirkulära material och SSAB är en av världens mest hållbara ståltillverkare.

SSABs hållbarhetschef, Thomas Hörnfeldt, berättar om SSABs arbete med cirkulär ekonomi och hur en av Sveriges största koldioxidkällor kan ge ett positivt bidrag till miljön.

Höghållfasta stål gör att SSAB kan skapa starkare och lättare konstruktioner som bidrar till optimalt resursutnyttjande. Med en av världens mest CO2-effektiva malmbaserade stålproduktion minimerar SSAB också sin egen miljöpåverkan.

Om SSAB

En starkare, lättare och mer hållbar värld

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta stpl och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Företaget är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T), tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. SSABs stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även produktens styrka och livslängd.

SSAB har ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem. SSABs produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har en årlig produktionskapacitet av stål

på 8,8 miljoner ton. Företaget har också kapacitet att bearbeta och färdigställa olika stålprodukter i Kina och en rad andra länder. I Sverige och Finland sker produktionen i integrerade masugnsprocesser. I USA sker skrotbaserad produktion i elektriska ljusbågsugnar.

Hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor inom SSAB

SSAB har sedan den 1 september 2014 en hållbarhetsdirektör som är ansvarig för koncernens hållbarhetsarbete. Koncernens hållbarhetsdirektör rapporterar direkt till SSABs VD och koncernchef. För att säkerställa en koncernövergripande samverkan, har SSAB skapat en ledningsgrupp för hållbarhetsfrågor.

Gruppens medlemmar skapar ett nätverk av experter inom viktiga hållbarhetsfrågor som ansvarar för att koordinera och driva fram SSABs hållbarhetsinitiativ på koncernnivå. Kvartalsvisa möten med SSABs koncernledning försäkrar att högsta ledningen är involverad och engagerad i hållbarhetsarbetet.

Utöver hållbarhetsdirektören, som deltar i alla kvartalsvisa möten, deltar andra medlemmar i ledningsgruppen för hållbarhetsfrågor beroende på vilken hållbarhetsfråga som ligger i fokus för mötet. 

 

 

 

 

 

Stål är världens mest cirkulära material och SSAB är en av världens mest hållbara ståltillverkare.

 

SSABs hållbarhetschef, Thomas Hörnfeldt, berättar om SSABs arbete med cirkulär ekonomi och hur en av Sveriges största koldioxidkällor kan ge ett positivt bidrag till miljön.

 

Höghållfasta stål gör att SSAB kan skapa starkare och lättare konstruktioner som bidrar till optimalt resursutnyttjande. Med en av världens mest