SJ

 

Om föreläsningen den 9 december 2016

En tågresa mellan Stockholm och Linköping motsvarar utsläppen från ett halvt kryddmått bensin, men en hållbar resa med SJ är mer än bara grön. Kom och lyssna på när Fredrik Carlson, Hållbarhetsstrateg på SJ, berättar hur de jobbar utifrån de tre P:na; people, planet, profit!

Karolina Lindén kommer även finnas på plats och prata om SJs traineeprogram.

Om SJ

SJ knyter ihop regioner och städer. Därmed skapas det möjligheter för människor att bo, arbeta eller studera på olika platser och resa på ett enkelt och hållbart sätt.

SJs främsta bidrag till en hållbar utveckling är att så många som möjligt väljer att resa tillsammans med SJ. Som hållbar tågoperatör går socialt, miljömässigt och ekonomist ansvar hand i hand. Alla resor med SJ sedan 1994 är märkta med Naturskyddsföreningen märkning Bra Miljöväl.

Resor med Sjs tåg är energieffektiva och ger låga utsläpp. För att driva tågen köper SJ 100% förnybar el från både vind och vatten. Läs mer på www.sj.se.