Boliden

 

Om föreläsningen den 6 december 2016

Metaller har en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen eftersom metaller finns och behövs överallt. Boliden framställer bas- och ädelmetaller genom prospektering, gruvdrift, smältverksamhet och återvinning. Bolidens ambition är att vara den första hållbara länken i metallernas långa värdekedja genom att tillhöra de främsta i branschen vad gäller miljöprestanda, effektivitet och ansvarstagande. De förespråkar att företag ska ta ansvar för att utvinna så mycket som möjligt ur det råmaterial som de hanterar och samtidigt minimera påverkan på människa och miljö.

Under lunchföreläsningen kommer Christer Ryman, Director Group Sustainability, att berätta mer om Bolidens prioriterade hållbarhetsfrågor.

Om Boliden

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, men vår marknad är global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvdrift, smältverk och metallåtervinning. De utvinner, tillverkar och säljer koppar, zink, bly, guld och silver.

Boliden har ca 5 500 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder SEK. För att kunna driva våra gruvor och smältverk behövs medarbetare med drivkraft, spetskompetens och kreativt tänkande inom en rad olika yrkesområden. Boliden söker medarbetare som vill vara en del av ett ledande, ansvarsfullt och hållbart företag som verkar i en global högteknologisk industri. Läs mer på www.boliden.com.