Företag på Klimatveckan

Läs mer om de olika företagen här: 


  • Swisslog som håller en lunchföreläsning 5/12

  • Boliden som håller en lunchföreläsning 6/12

  • SSAB som håller en lunchföreläsning 8/12
  • SJ som håller en lunchföreläsning 9/12