Företag på Klimatveckan 2017

Läs mer om de olika företagen på Klimatveckan 2017

Konsumentverket

Konsumentverket håller koll på dagens
och framtidens konsumentvardag för att
alla ska kunna handla medvete.
Konsumentverket har som en av sina
uppgifter att jobba med Sveriges
konsumentpolitiska mål: välfungerande
konsmentmarknader och en miljömässigt, socialt
och ekonomiskt hållbar konsumtion.

 

 

Scania

Scania är ett globalt företag med försäljning och service i över 100 länder. Företagets framgångar bygger på Scanias kärnvärden – kunden först, respekt för individen, eliminering av slöseri, beslutsamhet, laganda och integritet. Kärnvärdena återspeglar vår resa mot en mer hållbar framtid och en roll i ekosystemet samt befäster vår ställning i Volkswagen Truck & Bus.  ReturPack

ReturPack är ansvariga för Sveriges största pantsystem av burkar och PET-flaskor för konsumtionsfärdig dryck. De har i uppgift att få återvinningssystemet att fungera i alla led; sprida information om återvinningssystemet, hantera ersättningar samt koordinera hämtning av tomma förpackningar. Tack vare sin position har de ett stort ansvar. Det system de driver ska hantera dagens pantförpackningar – utan att äventyra framtidens resurser. Det är därför de ständigt arbetar med att utveckla pantsystemet, deras logistiklösningar och sina samarbeten för att öka tillgängligheten och därmed återvinningen.  

 

SAAB

SAAB är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt
inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och
kommersiell flygteknik. de är 14 700 medarbetare och
har verksamhet på alla kontinenter. Teknisk är vi ledande
inom många områden och en femtedel av våra intäkter går
till forskning och utveckling.
SAAB är också ett möjligheternas företag.
Ett företag där de ser mångfald som en tillgång
och där du som medarbetare får stort ansvar
och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som
respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.
 

 

SSAB

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Företaget är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T), tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. SSABs stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även produktens styrka och livslängd.