Program 2016

MÅN.
5 DEC.

Lunchföreläsning med Swisslog

12:15 - 13:00, C2
Swisslog bjuder på lunch!

”Miljö är en attityd, inte en avdelning”

Annika Johansson, Quality Manager på Swisslog, kommer prata om hur globala företag kan bidra till förändring genom ett aktivt miljöarbete med olika aktörer i värdekedjan från leverantörer till kund. Ett antal exempel kommer visas hur företag kan minska sin miljöpåverkan med enkla medel på ett kostnadseffektivt sätt.


TIS.
6 DEC.

Lunchföreläsning med Boliden

12:15 - 13:00, C2
Boliden bjuder på lunch!

Metaller har en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen eftersom metaller finns och behövs överallt. Boliden framställer bas- och ädelmetaller genom prospektering, gruvdrift, smältverksamhet och återvinning. Bolidens ambition är att vara den första hållbara länken i metallernas långa värdekedja genom att tillhöra de främsta i branschen vad gäller miljöprestanda, effektivitet och ansvarstagande. 

Under lunchföreläsningen kommer Christer Ryman, Director Group Sustainability, att berätta mer om Bolidens prioriterade hållbarhetsfrågor.Divestera LiU!- Namninsamling mot Fossila investeringar

15:15 - 16:00, C3

För att nå klimatmålen måste förändringar ske på alla håll, inte minst måste investeringar i företag som gör vinst på kol, olja och gas minska drastiskt. Kommuner, regioner och företag har ett stort ansvar, precis som svenska lärosäten.

Fossil Free Linköping har drivit frågan om att Linköpings universitet ska divestera (motsatsen till investera) i kol och olja sedan ett år tillbaka.

Under Klimatveckan berättar kampanjdeltagarna mer i kombination med att en namninsamling lämnas över till universitetsledningen. Kom till C3 den 7:e, ta en kopp kaffe och lär dig mer om Fossil Frees arbete!


 

 

 

 

 

 

Lunchföreläsning med SSAB

12:15 - 13:00, C2
SSAB bjuder på lunch!

Stål är världens mest cirkulära material och SSAB är en av världens mest hållbara ståltillverkare.

SSABs hållbarhetschef, Thomas Hörnfeldt, berättar om SSABs arbete med cirkulär ekonomi och hur en av Sveriges största koldioxidkällor kan ge ett positivt bidrag till miljön.

Höghållfasta stål gör att SSAB kan skapa starkare och lättare konstruktioner som bidrar till optimalt resursutnyttjande. Med en av världens mest CO2-effektiva malmbaserade stålproduktion minimerar SSAB också sin egen miljöpåverkan.

Matlagningskväll

18:00 - 22:00, Berzeliusskolan

Tillsammans med Navitas anordnar vi Matlagningskvällen! Vi träffas i Berzeliusskolan för att laga god, klimatsmart mat och sedan äta tillsammans i en stor miljövänlig och vegetarisk buffé.

Innan matlagningen drar igång kommer en ambassadör för Faritrade att hålla en kortare dragning om möjligheterna till hållbar och ansvarsfull matproduktion! Efter detta kommer en representant från Linköping Vego att tala om vegetarisk mat och klimat.

 

 

 

 

Lunchföreläsning med SJ

12:15 - 13:00, C2
SJ bjuder på lunch!

En tågresa mellan Stockholm och Linköping motsvarar utsläppen från ett halvt kryddmått bensin, men en hållbar resa med SJ är mer än bara grön. Kom och lyssna på när Fredrik Carlson, Hållbarhetsstrateg på SJ, berättar hur de jobbar utifrån de tre P:na; people, planet, profit!

Karolina Lindén kommer även finnas på plats och prata om SJs traineeprogram.