Program

MÅN.
7 DEC.

Lunchföreläsning med Swisslog

12:15 - 13:15, C2
Swisslog bjuder på lunch!

Anmäl dig här!

Miljö- och energifrågor blir allt viktigare för företag och fokus på rent finansiella mål har gradvis kompletterats med fokus på verksamhetens inverkan på miljö och sociala aspekter. 
Grunden till detta är en ökad medvetenhet och ett större ansvarstänkande för miljö- och sociala frågor samt stigande kostnader för energi. Ytterligare en drivande faktor är tillkommande statliga regler med fokus på ”gröna åtgärder”.
Patrik Malmsten, Produktchef staplingskranar (Vectura) kommer att prata om miljö och energi inom automatiska logistiklösningar och framförallt om hur Swisslog arbetar med och positionerar sig på marknaden gällande ”Green Warehousing”. 


TIS.
8 DEC.

Lunchföreläsning med Siemens

12:15 - 13:15, C2
Siemens bjuder på lunch!

Anmäl dig här!

Under Klimatveckan får du träffa Mats Annerfeldt, chef för avdelningen för kylning och sekundärluftssystem på Siemens utvecklingsavdelning i Finspång och Mattias Larsson, delprojektledare inom rapid prototyping. De berättar om Siemens strävan efter hållbara lösningar för samhället, och beskriver bland annat hur gasturbiner kan minska kol- och kärnkraftsanvändningen i världen samt gasturbinens koppling till sol- och vindkraft. 

Så kom på föreläsning! Och vem vet, du kanske tar ett kliv i karriären?


TIS.
8 DEC.

 

Inspirationsföreläsning
med Paul Matell

17:15, C2
Vi bjuder på fika och dricka!

Anmäl dig här!

Paul Matell har sedan 1995 arbetat som miljökonsult och miljöchef inomolika företag och organisationer. Han har varit involverad som författare, sakkunnig och projektansvarig för ett antal rapporter och publikationer inom miljöområdet.

Paul har också arbetat med hållbar turism inom FN, med utveckling av ISO-standards i Asien på uppdrag av CEN, och med kriterieutveckling i Europa, till exempel EU-blomman. Paul arbetar just nu med ett utvecklingsprogram för hållbara städer i Kina. Paul månar om att vi skall kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra för framtida generationer.

Genom goda exempel och verktyg för en proaktiv miljödriven affärs- eller verksamhetsutveckling får deltagare i hans kurser bästa möjliga motivation att jobba med miljö och hälsa.

Kom och lyssna tillsammans med oss och bli inspirerad av vad Paul har att säga! Vi kommer bjuda på fika och dricka!

ONS.
9 DEC.

Lunchföreläsning med SSAB

12:15 - 13:15, C2
SSAB bjuder på lunch!

Anmäl dig här!

Onsdagen den 9 december är det dags för SSAB (Svenskt Stål AB) att delta i klimatveckan på LiU och hälsar alla studenter hjärtligt välkomna till deras lunchföreläsning som hålls av Linnéa Hellberg – hållbarhetsstrateg och i år utnämnd av Veckans Affärer till Sveriges näst bästa hållbarhetsivrare.

Linnéa kommer bland annat berätta om hur hon hamnade där hon är idag och hur SSAB ska uppfylla sitt mål att bli ett av de mest hållbara stålbolagen idag och bekämpa den globala uppvärmningen. Det låter kanske osannolikt att en av Sveriges största utsläppare har detta som målsättning men de är övertygade om att de kan nå dit!

Ta chansen att få veta mer om möjligheterna att jobba för en bättre miljö med hjälp av höghållfast stål och utmaningarna som finns inom en energiintensiv bransch, som stålindustrin är!


TOR.
10 DEC.

Lunchföreläsning med Scania

12:15 - 13:15, C2
Scania bjuder på lunch!

Anmäl dig här!

Det fjärde företaget att hålla i en av Klimatveckans lunchföreläsningar är Scania på torsdagen den 10 december. 

Scania har som mål att vara ledande inom hållbara transporter och har lösningar inom både logistik (förflyttning av gods) och mobilitet (förflyttning av människor). Bolaget levererar skräddarsydda tunga lastbilar, bussar, motorer och tjänster med fokus på effektiva lösningar och låga koldioxidutsläpp. Receptet för hållbar transport involverar förnybara bränslen, hybridteknik, fokus på förarutbildning och bättre effektivitet i transportsystemet, liksom ett livscykelperspektiv på lastbilar, bussar och motorer för att minimera miljöpåverkan.

Scanias strävan mot en hållbar framtid vägleds av företagets kärnvärden och ett starkt fokus på ständiga förbättringar. Engagerade medarbetare, flexibel produktion, modulsystem, kvalitetsfokus, ett omfattande servicenät samt forskning- och utveckling i framkant utgör Scanias styrkor. Utifrån sina styrkor och partnerskap kan företaget möta behoven när vår värld blir allt mer beroende av säkra, effektiva och hållbara transportsystem.

 

TOR.
10 DEC.

DEBATTPUB
Fokus Klimatmöte

17:00 i Gasquen
Julmat, debatt och pub!

Den 30 november till 11 december samlas världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Mötet är särskilt viktigt eftersom länderna där ska enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.

Kom till Gasquen den 10 December och diskutera detta och mycket annat med oss över lite julmat och något att dricka.

Vilken värld vill du vakna upp till?

 

 

 

FRE.
11 DEC.

Lunchföreläsning med SJ

12:15 - 13:15, C1
SJ bjuder på lunch!

Anmäl dig här!

Den 11 december kommer SJs hållbarhetschef Erica Kronhöffer tillsammans med Management Traineer att berätta om SJs hållbarhetsarbete samt karriärmöjligheter. SJs främsta bidrag till en hållbar utveckling är att så många som möjligt väljer att resa med oss. Att resa hållbart handlar om mer än bara miljö - punktlighet och säkerhet är också viktiga aspekter.

SJ har ett starkt varumärke när det gäller hållbarhet och de flesta vet att tåget är ett miljömässigt bra val. I april 2014 utsågs SJ för fjärde året i rad till det mest hållbara varumärket i transportbranschen (Sustainable Brand Index). SJ blev även utsett Sveriges grönaste varumärke 2013 bland 86 kända varumärken inom åtta branscher. 

Sedan 1994 köper SJ 100 % förnybar el från vatten- och vindkraft till att driva tågen, varav hälften är märkt med Bra Miljöval. Lika länge har SJ erbjudit tågresor märkta med Bra Miljöval. Ju fler som väljer tåget desto bättre för miljön – tillsammans bidrar vi till en hållbar utveckling.

FRE.
6 MAR.

Planet Earth på SAAB ARENA

Under Klimatveckan kommer du ha chans under två lunchtävlingar till biljetter till Planet Earth - Live in Concert! Som kommer att vara söndagen den 6:e mars 2016 i Saab Arena.